Ułatwienia w budowie domów do 70 m2

Ułatwienia w budowie domów do 70 m2

Aktualności 27-10-2021

Ułatwienia w budowie domów do 70 m2

Zmiany w ustawach Prawo Budowlane oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będą miały istotne poprawki, które powinny zainteresować planujących budowę własnych czterech ścian. Zmiany zostały przygotowane, zaakceptowane i trafiły do prac w Parlamencie. Co zawierają?

 

Projekt zakłada możliwość budowy domu jednorodzinnego bez klasycznego pozwolenia na budowę. Ponadto niewymagane będzie prowadzenie dziennika budowy i zatrudnianie kierownika budowy.

 

Takie domy będą podlegać jedynie jednemu wymaganiu – muszą być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania lub, w przypadku jego braku, muszą uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

 

Nowelizacja wprowadza nowe terminy wydawania decyzji o warunkach zabudowy, a także wprowadza zasady kar za przekroczenie terminu przez odpowiednie organy.

 

Podobnie ma się sprawa z karami za przewlekłość przy wydawaniu decyzji celu publicznego.

 

Dotychczasowy stan prawny przewiduje budowę domu bez zgłoszenia w przypadku domów mieszkalnych, jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Takie domy jednak wymagają zgłoszenia z projektem budowlanym oraz ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia przez niego dziennika budowy.

 

61791a730d2b1-1.jpg

 

Nowelizacja ustawy służyć ma budownictwu indywidualnemu i zaspokajać indywidualne potrzeby. Oznacza to, że domy budowane na podstawie nowych przepisów najprawdopodobniej będą wyłączone ze sprzedaży deweloperskiej. Budynki te muszą być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, a ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane. Dopuszczalna powierzchnia zabudowy to 70 metrów kwadratowych. Inwestor będzie zobowiązany do dołączenia do zgłoszenia oświadczenia o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych oraz że, przyjmuje odpowiedzialność za kierownika budowy, jeśli taki nie zostanie ustanowiony. Ostatnim oświadczeniem jest zapewnienie, ze dostarczona dokumentacja jest kompletna. Ze względów bezpieczeństwa niezbędne będzie zawiadomienie organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Rozszerza się także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia z dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m2 do 70 m2, przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.

 

 W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2  wydawana będzie w ciągu 21 dni.